Обавештење о усвајању новог ценовника ЈП „Топлана“ Беочин

Поштовани корисници услуга ЈП „Топлана“ Беочин, овим путем Вас обавештавамо да је усвојен нови ценовник за услуге даљинског грејања и услуге које ЈП „Топлана“ Беочин врши као управљач путева и јавних површина на територији општине Беочин. Нови ценовник ступа на снагу дана 01.08.2023. године, што значи да ће промена цене грејања наступити почевши од рачуна за август месец 2023. године који ће бити достављен почетком септембра месеца 2023. године.

Нови ценовник ЈП „Топлана“ Беочин можете погледати овде.

С` поштовањем, ЈП „Топлана“ Беочин