Извештаји и програми пословања

2024. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2024. годину

Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2024. годину

2023. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2023. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2023. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2023. године

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2023. године

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2023. године

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2023. године

2022. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину. 
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину.
II Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 31.03.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 30.06.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 30.09.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 31.12.2022. године
Годишњи извештај о пословању за 2022. годину.
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2022. годину

2021. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године
Годишњи извештај о пословању за 2021. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2021. годину

2020. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2020. године
Годишњи извештај о пословању за 2020. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2020. годину

2019. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.12.2019. године
Годишњи извештај о пословању за 2019. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2019. годину

2018. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године
Годишњи извештај о пословању за 2018. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2018. годину

2017. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2017. године
Годишњи извештај о пословању за 2017. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2017. годину