Линкови

Општина Беочин – http://www.beocin.rs/sr/

Министарство рударства и енергетике – http://www.mre.gov.rs/

Агенција за енергетику Републике Србије –  https://www.aers.rs/Index.asp?l=1

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – https://www.psegs.vojvodina.gov.rs/

ЈП „Србијагас“ – https://www.srbijagas.com/

„Нови Сад – Гас“ доо – http://www.novisadgas.rs/