Обавештење о усвајању новог ценовника ЈП „Топлана“ Беочин

Поштовани корисници услуга ЈП „Топлана“ Беочин, овим путем Вас обавештавамо да је усвојен нови ценовник за услуге даљинског грејања и услуге које ЈП „Топлана“ Беочин врши као управљач путева и јавних површина на територији општине Беочин. Нови ценовник ступа на прочитај више …

Обавештење о радовима на инсталацији новог система за производњу и испоруку топлотне енергије.

Због радова на инсталацији новог система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и због вршења провере рада система, производња и испорука топлотне енергије биће обустављениа у периоду од 10:00 часова дана 29.03.2023. године до 17:00 часова дана 30.03.2023 године. прочитај више …

Свечана додела сертификата за ЈП „Топлана“ за унапређење квалитета пословања

Дана 23.05.2018. године, у просторијама ЈП „Топлана“ Беочин, одржана је свечана додела сертификата система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015, сертификата система управљања заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, сертификата система управљања заштитом здравља и безбедношћу на прочитај више …