Осавремењавање система за припрему воде

ЈП „Топлана“ Беочин је једино јавно предузеће локалног карактера које се брине о дистрибуцији топлотне енергије. Зато је веома важно да се редовно врше улагања у опрему за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. С тим у вези, руководство топлане прочитај више …

Улагања у гасну станицу

Дистрибутер природног гаса за општину Беочин, ДП „Нови Сад – Гас“, и ЈП „Топлана“ Беочин, постигли су споразум који се тиче улагања у гасну станицу производног погона топлане. Како су гасна станица, и опрема која се у њој налази, дотрајале прочитај више …

Топлана на такмичењу у сусеку

Дана 15.09.2018. године, у Сусеку је одржана манифестација под називом „Ловачки гулаш“, у оквиру које се пријављене екипе такмиче у припремању традиционалног гулаша на ловачки начин. Екипа Топлане Беочин је прошле године заузела прво место, а ове године четврто. На прочитај више …