Свечана додела сертификата за ЈП „Топлана“ за унапређење квалитета пословања

Дана 23.05.2018. године, у просторијама ЈП „Топлана“ Беочин, одржана је свечана додела сертификата система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015, сертификата система управљања заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, сертификата система управљања заштитом здравља и безбедношћу на прочитај више …