Ценовник

НОВИ ЦЕНОВНИК ЈП “ ТОПЛАНА “ БЕОЧИН ОД 01.08.2023 ГОДИНЕ

Цена грејања стамбеног простора: 121,71 дин/m²
Цена грејања пословног простора: 182,57 дин/m²
На наведене цене није урачунат ПДВ од 10%.

Ценовник посебних услуга предузећа

Ценовник услуга које предузеће врши као управљач општинских путева, улица и других јавних површина на територији општине Беочин