Јавно предузеће Топлана Беочин

Ул. Омладинска бр. 54, 21300 Беочин, Производни погон Крађорђева бб Беочин Телефон: +38121 872-270 (021 872-270) Тел/фах: +38121 871-326 (021 871-326) Телефон – производни погон: +38121 870-126 ( 021 870-126) Е-маил: jptoplanabeocin@open.telekom.rs Матични број: 08247323 ПИБ. 101235213 Текући рачун: 340-2843-34 прочитај више …