Лиценце

Лиценца за обављање енергетске делатности: Производња топлотне енергије
Лиценца за обављање енергетске делатности: Дистрибуција топлотне енергије
Лиценца за обављање енергетске делатности: Снабдевање топлотном енергијом
Одлука Скупштине општине Беочин о поверавању управљања путевима