Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

2022. година

Јавни позив – набавка и инсталација новог котла снаге 4МW са економајзером бр. ЈН 01/2020:


2020. година

Набавка услуга – услуге годишњег одржавања и поправки котловских постројења бр. ЈНМВ 02/2020:

Набавка добара – додатна електромагнетна опрема за котловска постројења и топловодну мрежу – електромагнетни уређај за омекшавање воде и неутрализацију каменца и соли у систему топлане бр. ЈНМВ 01/2020:

2019. година

Набавка добара – предизоловане цеви и други топловдни прибор и материјал са испоруком и монтажом бр. ЈНМВ 03/2019:

Набавка услуга – услуге рада грађевинских машина бр. ЈНМВ 02/2019:

Набавка добара – додатна електро-опрема за котловска постројења бр. ЈНМВ 01/2019:


2018. година

Осигурање имовине, одговорности из делатности, запослених од несрећног случаја и добровољно здравствено осигурање – бр. 01/2018:


План јавних набавки

2022. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину
План набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину
Измене и допуне плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину
Измене и допуне плана набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину

2021. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
План набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Плана набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину

2020. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину

2019. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
V Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
VI Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину

2018. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину

2017. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
V Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину