Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

2019. година

Набавка добара – додатна електро-опрема за котловска постројења бр. ЈНМВ 01/2019:


2018. година

Осигурање имовине, одговорности из делатности, запослених од несрећног случаја и добровољно здравствено осигурање – бр. 01/2018:


План јавних набавки

2019. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину

2018. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину

2017. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
V Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину