Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

2022. година

Јавни позив – набавка и инсталација новог котла снаге 4МW са економајзером бр. ЈН 01/2020:


2020. година

Набавка услуга – услуге годишњег одржавања и поправки котловских постројења бр. ЈНМВ 02/2020:

Набавка добара – додатна електромагнетна опрема за котловска постројења и топловодну мрежу – електромагнетни уређај за омекшавање воде и неутрализацију каменца и соли у систему топлане бр. ЈНМВ 01/2020:

2019. година

Набавка добара – предизоловане цеви и други топловдни прибор и материјал са испоруком и монтажом бр. ЈНМВ 03/2019:

Набавка услуга – услуге рада грађевинских машина бр. ЈНМВ 02/2019:

Набавка добара – додатна електро-опрема за котловска постројења бр. ЈНМВ 01/2019:


2018. година

Осигурање имовине, одговорности из делатности, запослених од несрећног случаја и добровољно здравствено осигурање – бр. 01/2018:


План јавних набавки

2022. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину
План набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину

2021. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
План набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Плана набавки на које се ЗЈН не примењује ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину

2020. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину

2019. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
V Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
VI Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину

2018. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину

2017. година

План јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
II Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
III Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
IV Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
V Измене и допуне Плана јавних набавки ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину