Ценовник

Цена грејања стамбеног простора: 97,37 дин/m²
Цена грејања пословног простора: 146,06 дин/m²
На наведене цене није урачунат ПДВ од 10%.

Ценовник посебних услуга предузећа

Ценовник услуга које предузеће врши као управљач општинских путева, улица и других јавних површина на територији општине Беочин