Извештаји и програми пословања

2023. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2023. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2023. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2023. године

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2023. године

2022. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022 годину.
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину. 
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину.
II Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2022 годину.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 31.03.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 30.06.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 30.09.2022. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.- 31.12.2022. године
Годишњи извештај о пословању за 2022. годину.
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2022. годину

2021. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2021. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године
Годишњи извештај о пословању за 2021. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2021. годину

2020. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2020. године
Годишњи извештај о пословању за 2020. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2020. годину

2019. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.12.2019. године
Годишњи извештај о пословању за 2019. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2019. годину

2018. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године
Годишњи извештај о пословању за 2018. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2018. годину

2017. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2017. године
Годишњи извештај о пословању за 2017. годину
Финансијски извештај са напоменама и мишљењем независног ревизора за 2017. годину