Извештаји и програми пословања

2020. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2020. године

2019. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.12.2019. године

2018. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године

2017. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2017. године