Извештаји и програми пословања

2021. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2021. годину

2020. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2020. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2020. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2020. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2020. године

2019. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.12.2019. године

2018. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину
Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
II Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину
Измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2018. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године

2017. година

Програм пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Измене и допуне програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.06.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-30.09.2017. године
Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2017. године