Повећање безбедности

Производни погон ЈП „Топлана“ Беочин је достигао виши ниво безбедности, уградњом LED рефлектора и камера за видео надзор. На овај начин смањен је ризик од неовлашћеног улажења у простор погонске зграде, у периоду када нико од запослених није присутан. LED рефлектори омогућили су бољу видљивост простора око зграде погона, а камере за видео надзор снимају и спољашњи и унутрашњи простор.

Поред ризика од провале и крађе покретне имовине, постоји и повишени безбедносни ризик од евентуалног покушаја крађе опреме у гасној подстаници, што би могло да има катастрофалне последице. Инвестирањем у безбедност имовине и запослених, ЈП „Топлана“ Беочин је смањила ризике и допринела општем нивоу безбедности у Беочину.

Поред тога, уложено је и у повећање безбедности запослених у погону, и то изградњом нове контролне собе, која има бољу изолацију од буке и вибрација у односу на стару. На тај начин се повећао ниво безбедности и здравља запослених, јер у току грејне сезоне приликом производње топлотне енергије, долази до повишеног нивоа буке и вибрација услед рада топловодних котлова и циркулационих пумпи.