Изградња нове трасе топловода у Беочину

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин је уз помоћ оснивача, општине Беочин, започела инвестицију изградње нове трасе топловода, како би се нова стамбено – пословна зграда повезала на систем даљинског грејања.

Планирано је да стамбено – пословна зграда, која је тренутно у изградњи, буде повезана на систем даљинског грејања путем прикључног топловода, који мора бити спојен са главним топловодом. Изградња прикључног топловода, топлотне подстанице, као и унутрашњих инсталација је обавеза инвеститора који врши грађевинске радове; а обавеза ЈП „Топлана“ Беочин је да омогући прикључно место изградњом поменуте трасе топловода. Како топлана није у могућности да сама финансира изградњу топловода, финансијску помоћ је пружила општина Беочин субвенцијом из општинског буџета.

Према речима председника општине Беочин, господина Митра Милинковића, локална самоуправа на тај начин помаже, како топлани да прошири грејну мрежу тако и будућим станарима нове зграде да имају квалитетно снабдевање топлотном енергијом. Директор ЈП „Топлана“ Беочин, господин Владимир Михић, је истакао значај ове инвестиције са аспекта искоришћености производних капацитета топлане. Наиме, производни погон топлане је предвиђен за много већи број корисника него што је данас прикључено на систем даљинског грејања. Тренутно, топлана снабдева топлотном енергијом укупну површину од око 45.000 m² грејне површине, а има капацитета за бар још 25.000 m². Неискоришћеност производних капацитета топлане је доводила до губитака у протеклим годинама. Директор Михић је истакао да ова инвестиција ствара предуслов за повезивање нових корисника на систем даљинског грејања, што је велики корак за топлану, са обзиром на то да се у Беочину у последњих 20 година није изградила ни једна нова стамбена зграда.