Крај ремонтних активности и почетак грејне сезоне 2018/2019

ЈП „Топлана“ Беочин је успешно окончала све ремонтне активности везане за припрему топловодних котлова, дистрибутивне мреже и подстаница, за почетак нове грејне сезоне. Извршене су поправке топловодних котлова, металних димњака и електроинсталација. Извршене су интервенције у становима корисника, успешно су отклоњени ситни кварови у кратком временском року. У наредном периоду вршиће се проба рада система даљинског грејања путем тзв. „хладних“ и „топлих“ проба, а грејна сезона званично почиње од 15.10.2018. године. Молимо грађане да уколико у току проба примете било какве проблеме у функционисању топловодног система, одмах пријаве квар на телефон 021/870-126.