Осавремењавање система за припрему воде

ЈП „Топлана“ Беочин је једино јавно предузеће локалног карактера које се брине о дистрибуцији топлотне енергије. Зато је веома важно да се редовно врше улагања у опрему за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. С тим у вези, руководство топлане се определило за улагања која се тичу система за припрему, односно пречишћавање воде. Претходне године су та улагања уродила плодом, јер је ремонт сва три котла коштао неупоредиво мање него претхотних година. Са уштеђеним средствима, извршена је набавка система филтера за пречишћавање воде од каменца, талога и других нечистоћа. На тај начин се продужава век, како самим котловима, тако и грејној мрежи, подстаницама, па и грејним телима у становима наших корисника.