Улагања у гасну станицу

Дистрибутер природног гаса за општину Беочин, ДП „Нови Сад – Гас“, и ЈП „Топлана“ Беочин, постигли су споразум који се тиче улагања у гасну станицу производног погона топлане. Како су гасна станица, и опрема која се у њој налази, дотрајале и технолошки превазиђене, јавила се потреба да се пре почетка грејне сезоне изврше неопходни радови. Наиме, замењени су мерач и коректор потрошње природног гаса, као и пратећа опрема. Овим улагањем је побољшан квалитет испоруке природног гаса, продужен век трајања гасне подстанице, што је директно повећало сигурност континуалног снабдевања топлане природним гасом у току грејне сезоне.