Ремонтне активности

ЈП „Топлана“ Беочин обавештава све своје кориснике да су у току редовне ремонтне активности на котловима, подстаницама и грејној мрежи. Оштећења на два топловодна котла су мањег обима; извођачи радова су упознати са кваровима које ће санирати у најкраћем временском року. У току је испитивање грејне мреже како би се установило да ли има евентуалних процурења на топловоду, шахтовима или подстаницама.

Такође, скрећемо пажњу свим својим корисницима да, уколико врше радове у стану који су везани за грејну мрежу или грејна тела, благовремено поднесу захтев за испуштање воде из система на благајни предузећа у улици Омладинска 54 у Беочину, сваког радног дана од 07:00 до 15:00. Све преправке наши корисници морају завршити најкасније до 15.09.2018. године, када се креће у припреме за почетак грејне сезоне, и када неће бити могуће испуштати воду из система.

Све евентуалне кварове и процурења на грејним телима, грејној мрежи, у подстаници или у ходнику зграде, можете пријавити у радно време топлане, на број телефона 021/870-126 или путем е-поште: sistem48toplana@gmail.com