Свечана додела сертификата за ЈП „Топлана“ за унапређење квалитета пословања

Дана 23.05.2018. године, у просторијама ЈП „Топлана“ Беочин, одржана је свечана додела сертификата система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015, сертификата система управљања заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, сертификата система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду SRPS OHSAS 18001:2008. Руководство ЈП „Топлана“ Беочин је у претходном периоду, уз подршку руководства општине Беочин и уз стручну помоћ консултантског тима на челу са проф. др. Драгутином Станивуковићем, увело интегрисани менаџмент систем чији је циљ подизање нивоа квалитета управљања и пословања предузећа. Увођење интегрисаног менаџмент система је било предуслов за стицање наведених сертификата, које је директору ЈП „Топлана“ Беочин Владимиру Михићу, испред друштва за сертификацију система менаџмента „ПАНЦЕРТ“ д.о.о. из Новог Сада, уручила директорица друштва дипл. инг. Доната Вег Јуристовски. Именовани су Мина Минић за координатора интегрисаног менаџмент система и Карчика Катона за представника руководства за систем управљања заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду. Стицањем наведених сертификата, ЈП „Топлана“ Беочин је први чинилац јавног сектора у општини Беочин који се може похвалити да активно унапређује своје пословање и приближава се савременим трендовима у овој сфери, што ће предузећу отворити нове могућности на пољу нових инвестиција, а све у циљу пружања што квалитетније услуге својим корисницима.