Јавно предузеће Топлана Беочин

Ул. Омладинска бр. 54, 21300 Беочин,
Производни погон Крађорђева бб Беочин
Телефон: +38121 872-270 (021 872-270)
Тел/фах: +38121 871-326 (021 871-326)
Телефон – производни погон: +38121 870-126 ( 021 870-126)
Е-маил: jptoplanabeocin@open.telekom.rs
Матични број: 08247323 ПИБ. 101235213
Текући рачун: 340-2843-34 Ерсте банка

160-62912-05 Банка Интеса
Одговорно лице: директор Владимир Михић