Изградња нове трасе топловода у Беочину

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин је уз помоћ оснивача, општине Беочин, започела инвестицију изградње нове трасе топловода, како би се нова стамбено – пословна зграда повезала на систем даљинског грејања. Планирано је да стамбено – пословна зграда, која је тренутно у прочитај више …

Крај ремонтних активности и почетак грејне сезоне 2018/2019

ЈП „Топлана“ Беочин је успешно окончала све ремонтне активности везане за припрему топловодних котлова, дистрибутивне мреже и подстаница, за почетак нове грејне сезоне. Извршене су поправке топловодних котлова, металних димњака и електроинсталација. Извршене су интервенције у становима корисника, успешно су прочитај више …

Осавремењавање система за припрему воде

ЈП „Топлана“ Беочин је једино јавно предузеће локалног карактера које се брине о дистрибуцији топлотне енергије. Зато је веома важно да се редовно врше улагања у опрему за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. С тим у вези, руководство топлане прочитај више …

Улагања у гасну станицу

Дистрибутер природног гаса за општину Беочин, ДП „Нови Сад – Гас“, и ЈП „Топлана“ Беочин, постигли су споразум који се тиче улагања у гасну станицу производног погона топлане. Како су гасна станица, и опрема која се у њој налази, дотрајале прочитај више …

Топлана на такмичењу у сусеку

Дана 15.09.2018. године, у Сусеку је одржана манифестација под називом „Ловачки гулаш“, у оквиру које се пријављене екипе такмиче у припремању традиционалног гулаша на ловачки начин. Екипа Топлане Беочин је прошле године заузела прво место, а ове године четврто. На прочитај више …

Повећање безбедности

Производни погон ЈП „Топлана“ Беочин је достигао виши ниво безбедности, уградњом LED рефлектора и камера за видео надзор. На овај начин смањен је ризик од неовлашћеног улажења у простор погонске зграде, у периоду када нико од запослених није присутан. LED прочитај више …

Прво место за топлану

После 12 година, одржан је популарни Беочински турнир у малом фудбалу, на потпуно реновираним теренима уз присуство великог броја наших суграђана. Овај важан спортски догађај је одржан уз покровитељство МЗ Беочин Град и руководства општине Беочин, на радост бројних посетилаца прочитај више …

Ремонтне активности

ЈП „Топлана“ Беочин обавештава све своје кориснике да су у току редовне ремонтне активности на котловима, подстаницама и грејној мрежи. Оштећења на два топловодна котла су мањег обима; извођачи радова су упознати са кваровима које ће санирати у најкраћем временском прочитај више …

Свечана додела сертификата за ЈП „Топлана“ за унапређење квалитета пословања

Дана 23.05.2018. године, у просторијама ЈП „Топлана“ Беочин, одржана је свечана додела сертификата система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015, сертификата система управљања заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, сертификата система управљања заштитом здравља и безбедношћу на прочитај више …